Integritetspolicy
för Chiesi Pharma AB

1. Integritetspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Chiesi Pharma AB, org. nr 556827-5746, med adress Klara Norra Kyrkogata 34, 111 22, Stockholm, (”Chiesi”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter i förhĂ„llande till dig som har anmĂ€lt dig till utbildning eller webinarium vi ansvarar för, registrerat dig som prenumerant av vĂ„rt nyhetsbrev eller nyttjar vĂ„r hemsida av en annan anledning.

1.2 Integritetsskydd Àr en frÄga som prioriteras av oss. Det Àr dÀrför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försÀkra oss om att vÄr behandling av dem sker pÄ ett korrekt och lagligt sÀtt.

1.3 I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör ocksÄ för vÄr behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rÀttigheter du har i relation till den. Vi ber dig lÀsa igenom vÄr integritetspolicy noggrant och göra dig införstÄdd med dess innehÄll.

1.4 VÀnligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Chiesi Àr personuppgiftsansvarig. Det innebÀr att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebÀr Àven att det Àr till oss du ska vÀnda dig med frÄgor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja nÄgon av de rÀttigheter du har i förhÄllande till vÄr hantering av dina personuppgifter (se punkten 6 nedan).

 

2. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter Àr uppgifter som kan hÀnföras till dig. Vi behandlar de personuppgifter du har lÀmnat till oss. Du Àr dock inte skyldig att tillhandahÄlla oss nÄgra personuppgifter. Om du beslutar dig för att inte göra det, kan detta till exempel resultera i att vi inte kan kontakta dig med inbjudningar till utbildningar och webinarium eller med önskat marknadsföringsmaterial.

Om du dÀremot beslutar dig för att tillhandahÄlla oss dina personuppgifter kan vi komma att hantera dessa i enlighet med tabellen nedan.

 

Kategori av registrerad Typ av personuppgift ÄndamĂ„l med behandlingen Laglig grund
Inbjuden till webinarium eller utbildning.

Deltagare i webinarium eller utbildning.

Namn, e-postadress, titel, arbetsplats. För att följa upp ditt deltagande i webinariumet eller utbildningen och marknadsföra vÄra tjÀnster. VÄrt berÀttigade intresse att administrera utskick till dig i enlighet med dina angivna önskemÄl.

VÄrt berÀttigade intresse att administrera genomförandet av webinarium eller utbildning med dig som deltagare i enlighet med dina angivna önskemÄl.

Prenumeranter av vÄrt nyhetsbrev. Namn, e-postadress, titel, arbetsplats. För att marknadsföra vÄra tjÀnster och produkter. Ditt samtycke.
Arbetssökande. Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, CV, personligt brev, samt eventuella övriga dokument för att styrka din kompetens. För att genomföra rekryteringsförfarande. VÄrt berÀttigade intresse av en effektiv och korrekt rekrytering.
BestÀllare av informations- och demonstrationsmaterial.

 

Namn, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats inkluderat eventuell avdelning samt postadress till din arbetsplats. För att leverera det material du bestÀller. VÄrt berÀttigade intresse av att marknadsföra och informera om vÄra produkter i enlighet med dina angivna önskemÄl.
Utföra nöjdhetsundersökningar och marknadsundersökningar, samt be om recensioner frÄn dig via e-post, eller genom andra kommunikationskanaler. Namn, e-postadress, titel, arbetsplats. För att följa upp den upplevda kvaliteten efter deltagandet i webinariumet, seminariet, utbildningen, produktmötet alternativt den upplevda kvaliteten med Chiesi i sin helhet etc. VÄrt berÀttigade intresse att administrera nöjdhetsundersökningar till dig.
Kontaktsökande via kontaktformulÀr. Namn och e-postadress. För att kontakta dig och följa upp ditt Àrende. VÄrt berÀttigade intresse av att följa upp din kontaktförfrÄgan.

 

3. Lagring av personuppgifter

3.1 Vi lagrar dina personuppgifter sÄ lÀnge som det Àr nödvÀndigt för att uppfylla ÀndamÄlet med behandlingen.

3.2 Som prenumerant lagras dina uppgifter tills du vÀljer att Äterta ditt samtycke. Du har rÀtt att nÀr som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du inte lÀngre skulle vilja ta del av vÄra e-postutskick kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig frÄn dessa. Du avregistrerar dig genom att följa instruktionerna för avprenumeration i e-posten du har mottagit.

3.3 Uppgifter om dig som arbetssökande kan komma att lagras under den tid rekryteringsförfarandet pÄgÄr, varefter uppgifterna raderas. Om du har samtyckt till att vi fÄr behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, kan uppgifterna i stÀllet komma att bevaras i tvÄ Är efter lÀmnat samtycke (eller tills samtycket dessförinnan Äterkallas), varefter de raderas. Trots det sagda kan vi komma att lagra uppgifterna sÄ lÀnge en arbetssökande som inte anstÀllts kan vidta rÀttsliga ÄtgÀrder i anledning av rekryteringsförfarandet. För det fall du ber oss radera dina personuppgifter kommer detta göras utan onödigt dröjsmÄl sÄ snart det Àr praktiskt möjligt.

3.4 I den mÄn dina personuppgifter inte lÀngre Àr nödvÀndiga för att uppfylla ÀndamÄlet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte lÀngre skulle vara tillÄten, sÄ raderas uppgifterna.

 

4. Mottagare

Vi kan komma att lÀmna ut dina personuppgifter till vÄra personuppgiftsbitrÀden, t.ex. bolag som arbetar med IT- och molntjÀnster. I sÄdana fall ingÄs personuppgiftsbitrÀdesavtal som sÀkerstÀller att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

 

5. Överföringar

För det fall dina uppgifter skulle överföras av oss eller nÄgot av vÄra bitrÀden till ett land utanför EU/EES, sÀkerstÀller vi att lÀmpliga sÀkerhetsÄtgÀrder vid överföringen av uppgifter till sÄdan verksamhet vidtas.

 

6. Dina rÀttigheter

6.1 Du har rÀtt att fÄ bekrÀftelse pÄ om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i sÄ fall fÄ tillgÄng till dessa personuppgifter och Àven information kring personuppgifterna och vÄr hantering av dem.

6.2  Du har rÀtt att fÄ felaktiga personuppgifter som rör dig rÀttade av oss utan onödigt dröjsmÄl. Du har Àven med beaktande av ÀndamÄlet för behandlingen rÀtt att i vissa fall komplettera ofullstÀndiga personuppgifter.

6.3 Du har rÀtt att under vissa omstÀndigheter fÄ dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte lÀngre Àr nödvÀndiga för att uppfylla de ÀndamÄl för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats pÄ ett olagligt sÀtt.

6.4 Du har i vissa fall rÀtt att krÀva att vi begrÀnsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du krÀva att vi begrÀnsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera att uppgifterna Àr korrekta.

6.5 Du har rÀtt att göra invÀndningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker pÄ basis av vÄrt berÀttigande intresse. Om sÄ sker mÄste vi pÄvisa tvingande berÀttigade skÀl som vÀger tyngre Àn dina intressen, rÀttigheter och friheter för att fÄ fortsÀtta behandlingen.

6.6 Du har rÀtt att fÄ ut de personuppgifter som du lÀmnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som Àr allmÀnt anvÀnt. Du har rÀtt att överföra sÄdana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

6.7 Du har rÀtt att nÀr som helst Äterkalla ditt samtycke. Ditt Äterkallande kommer inte pÄverka lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det Äterkallades.

6.8 Om du har synpunkter pÄ vÄr behandling av dina personuppgifter Àr du vÀlkommen att kontakta oss. Du har ocksÄ rÀtt att lÀmna in klagomÄl pÄ behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

7. TillÀgg och Àndringar

Vi kan komma att göra tillÀgg till eller Àndringar i denna integritetspolicy. Om vi gör det kommer vi att meddela dig pÄ lÀmpligt sÀtt, exempelvis via e-post. Om sÄ sker sÄ ber vi dig att noggrant lÀsa igenom den uppdaterade integritetspolicyn.

 

8. Kontakta oss

För att uppdatera, rÀtta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rÀttigheter som tillkommer dig enligt ovan, Àr du vÀlkommen att kontakta oss pÄ infonordic@chiesi.com.

__________________________

Denna integritetspolicy gÀller frÄn och med den 20 oktober 2020.